ระบบ SSL VPN ขัดข้องไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว

ระบบ SSL VPN ขัดข้องไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว

SSL-VPN เนื่องมาจากในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ระบบ RMUTP SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) ได้เกิดขัดข้องทำให้ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวก