Web-Server ขัดข้อง

Web-Server ขัดข้อง

เมื่อเวลาประมาณ 0.00 น. ของวันที่ 18 / 10  /2010 เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ให้บริการ web-server เกิดขัดข้อง มีผลให้เว็บไซต์ของคณะ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่ายๆได้เข้าตรวจสอบและทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว  ขณะนี้ (เวลาประมาณ 8.50 น. ) สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ปัญหาการใช้งานระบบ WIFI 10-11 ตุลาคม 2553

ปัญหาการใช้งานระบบ WIFI 10-11 ตุลาคม 2553

เนื่องจาก Service Radius ขัดข้องจึงทำให้ ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปัญหาในการตรวจสอบ Username และ Password จากฐานข้อมูล RMUTP Passport ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ผ่าน Wireless ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2553 ขณะนี้สามารถแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว จึงกลับมาใช้งานได้ปกติ

งาน ปรับปรุงห้อง NOC Room

งาน ปรับปรุงห้อง NOC Room

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ, เน็ทเวิร์คล่ม หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆดังต่อไปนี้ ระบบไฟฟ้าภายในห้อง NOC Room ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายภายในห้อง ระบบมอนิเตอร์ เพิ่มจุดปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแบบรวมศูนย์

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 19.40  น. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 20.05 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ จึงทำการเปิดระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ผ่านหน้า Login

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ผ่านหน้า Login

หน้า Login สำหรับ อาจารย์-เจ้าหน้าที่ หน้า Login สำหรับ นักศึกษา ปรับปรุงระบบ Login Internet ใหม่ ให้สามารถเเสดงข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยได้บนหน้า Login เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดโอกาสในการติดตามสถานการณ์หรือประกาศด่วนจากทางมหาวิทยาลัย…

งานซ่อมแซมอุปกรณ์ Fiber Optic

งานซ่อมแซมอุปกรณ์ Fiber Optic

จากเหตุการณ์อุปกรณ์ Fiber Optic เสียหาย เมื่อเวลาประมาณ 13.35 ของวันที่ 15/9/2553 ณ ห้อง Studio ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผลให้บริเวณชั้น 2 – 4 ของอาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยได้  ขณะนี้ได้ทำการเดินสาย Fiber Optic ใหม่พร้อมทั้ง config อุปกรณ์ Switch ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเเล้ว  [ 4/10/2553 11:00 – close job ]

เทคโนโลยี 3G คืออะไร

เทคโนโลยี 3G คืออะไร

3G คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม หรือมาตรฐาน IMT-2000 นั้นนิยามสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า “ต้องมี แพลทฟอร์ม (Platform) สำหรับการหลอมรวมของบริการต่างๆ อาทิ กิจการประจำที่ (Fixed Service) กิจการเคลื่อนที่ (Mobile Service) บริการสื่อสารเสียง ข้อมูล อินเทอร์เน็ต และ พหุสื่อ (Multimedia) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” คือ สามารถถ่ายเท ส่งต่อข้อมูล ดิจิตอล ไปยังอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ “ความสามารถในการใช้โครงข่ายทั่วโลก (Global Roaming) ” คือ ผู้บริโภคสามารถ ถืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง “บริการที่ไม่ขาดตอน

ประกาศ ระบบเครือข่ายตึกศิปศาสตร์ขัดข้อง!

ประกาศ ระบบเครือข่ายตึกศิปศาสตร์ขัดข้อง!

Network Fail เมื่อเวลาประมาณ 13.35 ของวันที่ 15/9/2553 ณ ห้อง Studio ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผลให้บริเวณชั้น 2 – 4 ของอาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ ตรวจสอบเบื้องต้นเเล้วพบว่าเกิดจากอุปกรณ์สายไฟเบอร์บริเวณดังกล่าวถูกตัดขาด ขณะนี้กำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการซ่อมเเซม ขณะนี้ได้ดำเนินการเดินสาย UTP ชั่วคราวเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อนแล้ว

Terminal Web Access สำหรับเข้าใช้งานระบบ ERP จากศูนย์ต่างๆ

Terminal Web Access สำหรับเข้าใช้งานระบบ ERP จากศูนย์ต่างๆ

  Terminal Web Access      เนื่องเจ้าหน้าที่ การเงิน พัสดุ หรือผู้ใช้งานระบบ ERP จากศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ต้องเข้าใช้ระบบ ERP ด้วยการ SSL VPN และ Remote ไปยังเครื่อง Terminal มีความซับซ้อน และมีปัญหาบ่อยครั้ง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีจึงได้ดำเนินการจัดทำระบบ Terminal Web Acces เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งาน ระบบ ERP โดยไม่ต้องผ่านการ SSL VPN ซึ่งในเบื้องต้นจะขอทำการทดสอบระบบก่อนเจ้าหน้าที่สามารถเข้าทดสอบ และใช้งาน Terminal Web Access ได้ผ่านทางเว็บไซต์

ปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน Internet

ปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน Internet

หน้าต่าง login แบบใหม่สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปรับปรุงการใช้งานระบบ Rmutp Passport สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดังนี้