เมื่อวัีนที่ 8/11/2553 เวลา 16.30 น. สาเหตุเกิดจาก อุปกรณ์เครือข่ายชำรุดและลิงค์ของการสื่อสารขัดข้องมีผลให้ศูนย์พณิชยการพระนครไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตั้งเต่เวลาดังกล่าว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเเก้ไข

update

8/11/2553  16.35 น.  :  เจ้าหน้าที่ศูนย์พณิชยการพระนครเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นและรายงานสู่ส่วนกลาง

8/11/2553  18.00 น.  :  สลับ Link สำรอง(WIFI-Link) ขึ้นมาใช้งานเเทน Link ของการสื่อสาร(CAT-Link) แต่ Link ไม่ up

9/11/2553  7.00 น.  :  ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าตรวจสอบพื้นที่

9/11/2553  10.30 น.  :  เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายสำรองแทนตัวที่ชำรุด

9/11/2553  16.00 น.  :  Internet กลับมาใช้งานได้ผ่านลิงค์สำรอง (WIFI-LINK)

10/11/2553  8.00 น.  :  ประสานงานกับ CAT เเจ้งเรื่อง LINK ที่ขัดข้องและรอการติดต่อกลับ

10/11/2553 11.30 น.  :  CAT ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ media ให้

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง
Tagged on:         

Leave a Reply