ประกาศ ระบบเครือข่ายตึกศิปศาสตร์ขัดข้อง!

ประกาศ ระบบเครือข่ายตึกศิปศาสตร์ขัดข้อง!

Network Fail เมื่อเวลาประมาณ 13.35 ของวันที่ 15/9/2553 ณ ห้อง Studio ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผลให้บริเวณชั้น 2 – 4 ของอาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ ตรวจสอบเบื้องต้นเเล้วพบว่าเกิดจากอุปกรณ์สายไฟเบอร์บริเวณดังกล่าวถูกตัดขาด ขณะนี้กำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการซ่อมเเซม ขณะนี้ได้ดำเนินการเดินสาย UTP ชั่วคราวเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อนแล้ว

Terminal Web Access สำหรับเข้าใช้งานระบบ ERP จากศูนย์ต่างๆ

Terminal Web Access สำหรับเข้าใช้งานระบบ ERP จากศูนย์ต่างๆ

  Terminal Web Access      เนื่องเจ้าหน้าที่ การเงิน พัสดุ หรือผู้ใช้งานระบบ ERP จากศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ต้องเข้าใช้ระบบ ERP ด้วยการ SSL VPN และ Remote ไปยังเครื่อง Terminal มีความซับซ้อน และมีปัญหาบ่อยครั้ง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีจึงได้ดำเนินการจัดทำระบบ Terminal Web Acces เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งาน ระบบ ERP โดยไม่ต้องผ่านการ SSL VPN ซึ่งในเบื้องต้นจะขอทำการทดสอบระบบก่อนเจ้าหน้าที่สามารถเข้าทดสอบ และใช้งาน Terminal Web Access ได้ผ่านทางเว็บไซต์

ปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน Internet

ปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน Internet

หน้าต่าง login แบบใหม่สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปรับปรุงการใช้งานระบบ Rmutp Passport สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดังนี้