Web-Server ขัดข้อง

Web-Server ขัดข้อง

เมื่อเวลาประมาณ 0.00 น. ของวันที่ 18 / 10  /2010 เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ให้บริการ web-server เกิดขัดข้อง มีผลให้เว็บไซต์ของคณะ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่ายๆได้เข้าตรวจสอบและทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว  ขณะนี้ (เวลาประมาณ 8.50 น. ) สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ปัญหาการใช้งานระบบ WIFI 10-11 ตุลาคม 2553

ปัญหาการใช้งานระบบ WIFI 10-11 ตุลาคม 2553

เนื่องจาก Service Radius ขัดข้องจึงทำให้ ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปัญหาในการตรวจสอบ Username และ Password จากฐานข้อมูล RMUTP Passport ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ผ่าน Wireless ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2553 ขณะนี้สามารถแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว จึงกลับมาใช้งานได้ปกติ

งาน ปรับปรุงห้อง NOC Room

งาน ปรับปรุงห้อง NOC Room

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ, เน็ทเวิร์คล่ม หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆดังต่อไปนี้ ระบบไฟฟ้าภายในห้อง NOC Room ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายภายในห้อง ระบบมอนิเตอร์ เพิ่มจุดปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแบบรวมศูนย์

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 19.40  น. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 20.05 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ จึงทำการเปิดระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ผ่านหน้า Login

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ผ่านหน้า Login

หน้า Login สำหรับ อาจารย์-เจ้าหน้าที่ หน้า Login สำหรับ นักศึกษา ปรับปรุงระบบ Login Internet ใหม่ ให้สามารถเเสดงข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยได้บนหน้า Login เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดโอกาสในการติดตามสถานการณ์หรือประกาศด่วนจากทางมหาวิทยาลัย…

งานซ่อมแซมอุปกรณ์ Fiber Optic

งานซ่อมแซมอุปกรณ์ Fiber Optic

จากเหตุการณ์อุปกรณ์ Fiber Optic เสียหาย เมื่อเวลาประมาณ 13.35 ของวันที่ 15/9/2553 ณ ห้อง Studio ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผลให้บริเวณชั้น 2 – 4 ของอาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยได้  ขณะนี้ได้ทำการเดินสาย Fiber Optic ใหม่พร้อมทั้ง config อุปกรณ์ Switch ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเเล้ว  [ 4/10/2553 11:00 – close job ]

เทคโนโลยี 3G คืออะไร

เทคโนโลยี 3G คืออะไร

3G คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม หรือมาตรฐาน IMT-2000 นั้นนิยามสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า “ต้องมี แพลทฟอร์ม (Platform) สำหรับการหลอมรวมของบริการต่างๆ อาทิ กิจการประจำที่ (Fixed Service) กิจการเคลื่อนที่ (Mobile Service) บริการสื่อสารเสียง ข้อมูล อินเทอร์เน็ต และ พหุสื่อ (Multimedia) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” คือ สามารถถ่ายเท ส่งต่อข้อมูล ดิจิตอล ไปยังอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ “ความสามารถในการใช้โครงข่ายทั่วโลก (Global Roaming) ” คือ ผู้บริโภคสามารถ ถืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง “บริการที่ไม่ขาดตอน