ติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับถ่ายทอดสด การตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1

ติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับถ่ายทอดสด การตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับถ่ายทอดสด การตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1

เมื่อวันที่ 20/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1 ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ชื่อ WiFi-RMUTP ทั้งบริเวณด้านในห้องประชุมและโต๊ะหินอ่อนบริเวณด้านนอกอาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศ อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย อาคารโรงอาหาร ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง

ประกาศ อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย อาคารโรงอาหาร ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง

เมื่อวันที่ 14/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย อาคารโรงอาหาร ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ พบว่าอุปกรณ์ POE ชำรุด 1 ตัว ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งซ่อมอุปกรณ์ POE

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น4

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น4

เมื่อวันที่ 14/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น4 ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ชื่อ WiFi-RMUTP ตั้งแต่ชั้นบริเวณ 4 จนถึงชั้น 5

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 8/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 8/6/2554

เมื่อวันที่ 8/6/2554 เวลาประมาณ 15.35 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : ขณะนี้เวลา 16.30 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดทำให้ ไฟฟ้าดับที่โหนดราชเทวี

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/6/2554

เมื่อวันที่ 5/6/2554 เวลาประมาณ 12.40 – 13.50 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง Uninet-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update สถานะ เมื่อเวลา 13.50 น. Link กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายชั่วคราว ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายชั่วคราว ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 2/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายชั่วคราว ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ชื่อ WiFi-MCT1 และ WiFi-MCT2 ตั้งแต่ชั้นบริเวณ 3 จนถึงชั้น 5

ซ่อมเเซมอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย คณะศิลปศาสตร์

ซ่อมเเซมอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 2/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการตรวจสอบเเละซ่อมเเซมอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย คณะศิลปศาสตร์ พบว่าอุปกรณ์ Media Converter ชำรุด 1 ตัว POE ชำรุด 1 ตัว ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในบริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์และหอพักนักศึกษาจีนไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Media แล้วระบบเครือข่ายไร้สายกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโชติเวช

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโชติเวช

เมื่อวันที่ 1/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ ศูนย์โชติเวช ฝั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเเละรองรับการใช้งานระบบ Authentication และการใช้งานหมายเลข IPV6 ใหม่ในอนาคต