เมื่อวันที่ 14/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น4 ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ชื่อ WiFi-RMUTP ตั้งแต่ชั้นบริเวณ 4 จนถึงชั้น 5

14-06-11-112159-300x225 14-06-11-112220-300x225 14-06-11-112244-300x225 14-06-11-112456-300x225 14-06-11-112519-300x225 14-06-11-112823-300x225 14-06-11-113244-300x225

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น4

One thought on “ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น4

Leave a Reply