เมื่อวันที่ 14/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย อาคารโรงอาหาร ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ พบว่าอุปกรณ์ POE ชำรุด 1 ตัว ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้

ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งซ่อมอุปกรณ์ POE

14-06-11-104743-300x225 14-06-11-104752-300x225

ประกาศ อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย อาคารโรงอาหาร ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง
Tagged on:             

Leave a Reply