เมื่อวันที่ 8/6/2554 เวลาประมาณ 15.35 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

Update : ขณะนี้เวลา 16.30 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดทำให้ ไฟฟ้าดับที่โหนดราชเทวี

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 8/6/2554
Tagged on:         

Leave a Reply