เมื่อวันที่ 2/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการตรวจสอบเเละซ่อมเเซมอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย คณะศิลปศาสตร์ พบว่าอุปกรณ์ Media Converter ชำรุด 1 ตัว POE ชำรุด 1 ตัว ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในบริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์และหอพักนักศึกษาจีนไม่สามารถใช้งานได้

ขณะนี้ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Media แล้วระบบเครือข่ายไร้สายกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

02-06-11-112846-300x225 02-06-11-112904-300x225 02-06-11-151756-300x225 02-06-11-151808-300x225 18-08-08-203756-300x225 18-08-08-203825-300x225 18-08-08-203833-300x225 18-08-08-203844-300x225 18-08-08-204821-300x225 18-08-08-204835-300x225 18-08-08-211033-300x225 18-08-08-211218-300x225 18-08-08-211232-300x225 18-08-08-212337-300x225 18-08-08-212356-300x225 18-08-08-212418-300x225

ซ่อมเเซมอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย คณะศิลปศาสตร์
Tagged on:         

Leave a Reply