ขั้นตอนการตั้งค่า covidvpn บนอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad สามารถทำได้ดังนี้

 • เข้าไปที่  setting  หรือ การตั้งค่า เลื่อนหา เมนู General หรือ ทั่วไป
 • จากนั้นมองหา เมนู  VPN หรือ VPN & Device Management

 • เลือก    Add VPN Configuration หรือ เพิ่มการกำหนดค่า VPN

จากนั้นตั้งค่า ดังนี้

 • ช่อง Type หรือ ประเภท  ให้เลื่อก L2TP
 • ช่อง Description หรือ คำอธิบาย ให้ตั้งชื่อการเชื่อมต่อ VPN ที่เราเข้าใจ เช่น  covidvpn.rmutp
 • ช่อง server หรือ เซิร์ฟเวอร์ ให้ใส่ คำว่า covidvpn.rmutp.ac.th
 • ช่อง Account หรือ บัญชี ให้ใส่ user name ที่เราใช้งาน internet ของมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จะใช้รูปแบบชื่อ.อักษรแรกของนามสกุล เช่น sommut.d สำหรับนักศึกษา จะใช้รหัสนักศึกษาเป็นข้อมูล Username เช่น 123456789000-1
 • ช่อง Password หรือ รหัส่าน ใช้รหัสผ่านที่เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย
 • ช่อง Secret หรือข้อมูลลับ ใส่คำว่า rmutp
 • กด เมนู  Done หรือ เสร็จสิ้น

การเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน

 • เข้าไปที่  setting หรือ การตั้งค่า เลื่อนหา เมนู General หรือ ทั่วไป
 • จากนั้นมองหา เมนู VPN หรือ VPN & Device Management
 • ช่อง Status หรือ สถานะ  กด connect หรือ เชือมต่อ
ขั้นตอนการตั้งค่า covidvpn บนอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad
Tagged on: