เมื่อวันที่ 19/8/2554 ทาง Uninet เข้ามาทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟเบอร์ ณ ศูนย์เทเวศร์

19-08-11-121012-300x225 19-08-11-121020-300x225 19-08-11-121031-300x225 19-08-11-121044-300x225 19-08-11-121059-300x225 19-08-11-121346-300x225 19-08-11-121400-300x225 19-08-11-122325-300x225 19-08-11-122333-300x225

Uninet เข้ามาเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟเบอร์ ณ ศูนย์เทเวศร์
Tagged on:     

Leave a Reply