อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ Login เข้าใช้ Internet ด้วยการติดตั้ง Internet Agent แทนการ Login ผ่านหน้าเว็บไซต์

“โดยการติดตั้ง Internet Agent ขณะนี้สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ เทเวศร์ และศูนย์โชติเวช ที่อยู่ระหว่างการทดลองระบบ Login Internet ใหม่เท่านั้น”

สำหรับ Internet Agent นั้นจะเป็นโปรแกรมช่วย Login เข้าใช้ Internet โดยผู้ใช้สามารถกรอก Username และ Password ผ่าน Internet Agent แทนการกรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ และไม่ต้องเปิดหน้าเว็บค้างไว้

Download คู่มือ

  1. คู่มือการติดตั้ง Internet Agent
  2. คู่มือการใช้งาน Internet Agent เพื่อ Login Internet

Download Internet Agent

  1. Internet Agent สำหรับ OS 32bit (Window XP)
  2. Internet Agent สำหรับ OS 64bit (Window 7)
เพิ่มประสิทธิภาพการ Login เข้าใช้ Internet ด้วย Agent สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
Tagged on:         

Leave a Reply