เมื่อวันที่ 10/08/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับห้องสำนักงานใหม่ ณ สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz.

DSCN0651-300x225 DSCN0657-300x225 DSCN0662-300x225 DSCN0664-300x225 DSCN0665-300x225 DSCN0666-300x225 DSCN0670-300x225 DSCN0672-300x225 DSCN0673-300x225 DSCN0676-300x225 DSCN0678-300x225 DSCN0687-300x225 DSCN0688-300x225 DSCN0689-300x225 DSCN0690-300x225 DSCN0691-300x225 DSCN0692-300x225

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz.

Leave a Reply