เมื่อวันที่ 16/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบระบบเครือข่ายและป้องกันเครือข่ายล้มเหลวเมื่อลิงค์หลัก (CAT-link) ขัดข้อง

DSCN0903-225x300 DSCN0904-300x225 DSCN0905-225x300 DSCN0906-300x225 DSCN0907-300x225 DSCN0908-225x300 DSCN0909-300x225 DSCN0910-225x300 DSCN0911-225x300 DSCN0913-300x225 DSCN0918-300x225 DSCN0920-300x225 DSCN0924-300x225 DSCN0947-300x225 DSCN0948-300x225 DSCN0949-300x225 DSCN0951-300x225 DSCN0952-300x225

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง
Tagged on:         

Leave a Reply