ประกาศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

ประกาศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา  ตั้งแต่เวลาช่วงเช้า ลิ้งเครือข่ายภายนอกเกิดขัดข้อง  จึงได้ประสานงานกับทาง Uninet และทราบว่าวงจรเครือข่าย CAT มีปัญหา  ส่งผลให้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้บ้างไม่ได้บ้าง ทางเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

วงจรการสื่อสารระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ขัดข้อง 24/8/2554

วงจรการสื่อสารระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ขัดข้อง 24/8/2554

เมื่อวันที่ 24/8/2554 เวลาประมาณ 9.10 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง Uninet-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ทำให้ทุกศูนย์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว * หมายเหตุ ระบบงานภายในของทางมหาวิทยาลัย (ERP,HRM,REG,Etc.) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง

เมื่อวันที่ 16/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบระบบเครือข่ายและป้องกันเครือข่ายล้มเหลวเมื่อลิงค์หลัก (CAT-link) ขัดข้อง

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/7/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/7/2554

เมื่อวันที่ 23/7/2554 เวลาประมาณ 10.40 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว