ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 01/08/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 01/08/2554

เมื่อ วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2554 เวลา 01.00 น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ 10 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น