เมื่อวันที่ 3/9/2554 เวลาประมาณ 20.00 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักระหว่างศูนย์นางเลิ้ง-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง และได้เปลี่ยนไปใช้ลิงค์เชื่อต่อระบบเครือข่ายสำรอง (WIFI Linik) ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

Update : วันนี้ เวลา 12.00 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ สาเหตุกำลังรอทาง CAT แจ้งมาอีกครั้ง

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/9/2554
Tagged on:     

Leave a Reply