การใช้งาน selfbot เบื้องต้นและการใช้งานระบบปริ้นงาน

การเข้าใช้ระบบผ่านเว็บ https://line-api.rmutp.ac.th/selfbot/backend/log.php  

สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. นำ username password มากรอกที่ได้จากการลงทะเบียน

2. สามารถ login ผ่าน line ที่ล็อคอินกับเครื่องไว้ได้เลย(ถ้าไม่มีให้ใส่ ID PASS line มาใส่ได้เลย)
3. กดที่ Scan Print เพือสแกนเหรียญในการปริ้นจากนักษา

 

4. หน้าต่าง สแกนเหรียญ QR

ขั้นตอนที่1 ใส่จำนวนกระดาษที่ปริ้นและ กดส่งแบบสอบภาม

ขั้นตอนที่2 กดshow เพือแสดง QR

ขั้นตอนที่3 นำมือถือมาสแกน QR

 

วิธีสแกน QR บนมือ ถือ

1.แอดไลท์ arit

2.กรอก username password (รหัสนักศึก-รหัสบัตรประชาชน)

3.เปิด Line แล้วไปที่ arit ไปที่เหรียญของฉัน เพือเช็คจำนวนหรียญ


4.กดที่ QR เพือ สแกน QR ที่หน้าจอคอมของเจ้าหน้าที่

วิธีเช็คจำนวนยอดการเข้าใช้คอมและบริการปริ้นของแต่ละศูนย์ แต่ละวันและแต่ละเดือน

 

1.วงสีแดงคือจำนวนผู้เข้าใช้คอมพิวเตอร์              2.วงสีส้มจำนวนผู้ใช้บริการปริ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งาน selfbot เบื้องต้นและการใช้งานระบบปริ้นงาน
Tagged on: