Active Directory (AD)

Active Directory (AD)

Active Directory (AD) Active Directory ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ object ต่างๆ เช่น ยูสเซอร์ (User) กลุ่ม (Group) คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือ นโยบายรักษาความปลอดภัย (Security Policy) เป็นต้น โดย Active Directory นั้นจะเก็บobject ต่างๆ เหล่านี้ไว้ใน Active Directory Database และมีเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Domain Controller (DC) เป็นตัวจัดการอีกทีหนึ่ง ส่วนประกอบของ Active Directory Active Directory นั้น จะมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1. Active Directory Service ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ยูสเซอร์และผู้บริหารระบบ 2. Active Directory Database เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการเก็บ Directory Object ต่างๆ เช่น User Account, Group Account, Shared

อบรมโปรแกรม moodle ให้กับบุคลากรจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมโปรแกรม moodle ให้กับบุคลากรจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดอบรมโปรแกรม moodle ให้กับบุคลากรจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(วิยาเขตพระนครเหนือ) เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านเนื้อหาสาระการเรียนการสอน ระบบจัดการห้องเรียน การจัดรูปแบบของบทเรียน และระบบจัดการข้อสอบ เป็นต้น      

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองประชุมวางแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองประชุมวางแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน

วันที่ 27 ก.พ.2561 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน  ให้ทุกศูนย์เตรียมจัดสถานที่เพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่กำลังจะมาถึง และ จัดการในส่วนที่ได้รับแล้ว ให้พร้อมบริการแก่นักศึกษา ทั้งด้านอุปกรณ์และสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษา เช่น บริการพิมพ์เอกสาร การติดตั้งโปรแกรม บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านไอทีแก่นักศึกษาอีกด้วย

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 318 คน ในวันที่ 5-6 และ  9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (วิทยาเขตพระนครเหนือ)              

อบรม Science direct & Access engineering

อบรม Science direct & Access engineering

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 ห้องสมุดได้จัดอบรม Science direct & Access engineering ให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (พระนครเหนือ)     

วิธีล้างแคชและคุกกี้ ใน Google Chrome

วิธีล้างแคชและคุกกี้ ใน Google Chrome

วิธีล้างแคชและคุกกี้ ใน Google Chrome คุกกี้คืออะไร?? คุกกี้เป็นไฟล์ที่เว็บไซต์ที่เราเข้าชมสร้างขึ้นมา ส่วนแคชของเบราว์เซอร์จะช่วยให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้น ทั้ง 2 ส่วนนี้ทำให้เราท่องเว็บได้ง่ายยิ่งขึ้น การล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์หมายความว่าระบบจะลบการตั้งค่าเว็บไซต์ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ออก เว็บไซต์บางแห่งอาจโหลดช้าลงเล็กน้อย เนื่องจากต้องโหลดรูปภาพทั้งหมดใหม่อีกครั้ง วิธีการมีดังนี้ค่ะ เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ ที่ด้านขวาบน คลิก เครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น เลือก ล้างข้อมูลท่องเว็บ   ในช่อง “ล้างข้อมูลการท่องเว็บ” ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายสำหรับคุกกี้และข้อมูลไซต์อื่น ๆ และรูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้   เลือกจำนวนข้อมูลที่เราต้องการลบ เลือกตั้งแต่เริ่มต้นจะลบทั้งหมดตั้งแต่เข้าใช้ครั้งแรกค่ะ   จากนั้นคลิกล้างข้อมูลการท่องเว็บค่ะ      

การใช้งานโปรแกรม Advanced IP Scanner

การใช้งานโปรแกรม Advanced IP Scanner

หากเราต้องการทราบ  IP Address, MAC Address, Computer name ในวง LAN ที่เชื่อมต่อกับ Network เดียวกันกับเรา โปรแกรม Advanced IP Scanner จะช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว วิธีการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ การติดตั้งโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ advanced-ip-scanner.com จากนั้นเปิดไฟล์ exe เลือกภาษาที่ต้องการ   หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว คลิกที่ IP ซึ่งจะเป็น IP ที่เรากำลังใช้อยู่อัตโนมัติ หรือจะป้อนเองก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วกดปุ่ม สแกน   จากนั้นจะได้ IP ในวง Network ของเรา

การเพิ่ม e-mail ใน iPad, iPhone

การเพิ่ม e-mail ใน iPad, iPhone

ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Mail (เมล์) > Add Account (เพิ่มบัญชี)   จากนั้นเลือกประเภทของ account ที่เราต้องการเพิ่ม เช่น Gmail หรือ Outlook   ทำการ login   ระบบจะทำการกำหนดค่าให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะให้เลือกว่าต้องการซิงค์ (Sync) อะไรบ้าง กำหนดตามที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Save (บันทึก)   หรือดาวน์โหลดวิธีได้ที่ >> addmailforiPhoneaddmailforiPhone

ติดตั้ง Wireless Access Point (AP) เพิ่ม 15 จุด ณ วิทยาเขตพระนครเหนือ

ติดตั้ง Wireless Access Point (AP) เพิ่ม 15 จุด ณ วิทยาเขตพระนครเหนือ

กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้ทำการเพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wireless Access Point (AP) จำนวน 15 จุด เพื่อให้คุณภาพของสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น