• ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Mail (เมล์) > Add Account (เพิ่มบัญชี)

 

  • จากนั้นเลือกประเภทของ account ที่เราต้องการเพิ่ม เช่น Gmail หรือ Outlook

 

  • ทำการ login

 

  • ระบบจะทำการกำหนดค่าให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะให้เลือกว่าต้องการซิงค์ (Sync) อะไรบ้าง กำหนดตามที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Save (บันทึก)

 

หรือดาวน์โหลดวิธีได้ที่ >> addmailforiPhoneaddmailforiPhone

การเพิ่ม e-mail ใน iPad, iPhone
Tagged on: