การเพิ่ม e-mail ใน iPad, iPhone

การเพิ่ม e-mail ใน iPad, iPhone

ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Mail (เมล์) > Add Account (เพิ่มบัญชี)   จากนั้นเลือกประเภทของ account ที่เราต้องการเพิ่ม เช่น Gmail หรือ Outlook   ทำการ login   ระบบจะทำการกำหนดค่าให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะให้เลือกว่าต้องการซิงค์ (Sync) อะไรบ้าง กำหนดตามที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Save (บันทึก)   หรือดาวน์โหลดวิธีได้ที่ >> addmailforiPhoneaddmailforiPhone

ปรับปรุงระบบ Email อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ เร็วๆนี้

ปรับปรุงระบบ Email อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ เร็วๆนี้

ประกาศ ปรับปรุงระบบ Email อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำการ Upgrade ระบบเมล์เซิฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งเปลี่ยนไปใช้บริการของ Google Apps for Education ทำการ Migrate Data จากระบบอีเมล์เดิม(ทั้ง 2 ระบบ) ไประบบเมล์ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมล์ที่เคยใช้งานในระบบเก่าได้ ทำการรวมระบบอีเมล์เดิมของมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่ 2 ระบบ ให้เหลือเพียงระบบเดียวเพื่อลดปัญหาการส่งเมล์ข้ามระบบกัน สิ่งที่ผู้ใช้ได้รับหลังจากการปรับปรุงระบบในครั้งนี้ อีเมลที่มีพื้นที่เก็บข้อมูล > 7.5 กิกะไบต์ เครื่องมือค้นหาอีเมล และระบบสนทนาในตัว สแปมน้อยลง ระบบป้องกันข้อความไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าสู่กล่องจดหมายของคุณ การเข้าถึงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึง e-mail บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ แก้ปัญหาการรับส่งอีเมล์ข้ามระบบกันระหว่างอีเมล์ระบบเก่า(หน้าสีฟ้า)กับระบบใหม่(หน้าสีม่วง) ซึ่งจะเหลือเพียงระบบที่ปรับปรุงใหม่เพียงระบบเดียวเท่านั้น