เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ พณิชการพระนคร กลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ณ ตึก 90 ปี ในทุกๆ ชั้น เพื่อให้มีการกระจายสัญญาณได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ในส่วนของอาคารอื่นๆ ได้ทำการติดตั้งเรียร้อยหมดแล้ว

DSC_0995 DSC_0996 DSC_0997 DSC_0998 DSC_0999 DSC_1000

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี

Leave a Reply