เมื่อวันที่ 30/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ Bandwidth Management ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

30-06-11-170708-300x225 30-06-11-170732-300x225 30-06-11-170739-300x225 30-06-11-170802-300x225 30-06-11-170816-300x225 30-06-11-172509-300x225 30-06-11-172530-300x225 30-06-11-172542-300x225 30-06-11-172916-300x225 30-06-11-172931-300x225 30-06-11-172942-300x225 30-06-11-180515-300x225 30-06-11-180544-300x225 30-06-11-180611-300x225 30-06-11-1729161-300x225

ติดตั้งอุปกรณ์ Bandwidth Management ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
Tagged on:         

One thought on “ติดตั้งอุปกรณ์ Bandwidth Management ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

  • 02/07/2011 at 12:55 AM
    Permalink

    ถึงว่าหลังหม้อแปลงระเบิด ก็ใช้เน็ตไม่ได้นานนับชั่วโมง

Leave a Reply