ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการร้องขอให้ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวเลจ (Access Point) เพื่อให้ครอบคลุมต่อการใช้งานนั้น ทางกลุ่มงานเครื่อข่าย ได้ติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณไวเลจ ณ ห้องประชุม Advertising & Public Relations Presentation ชั้น 3 และโถงทางเดินชั้น 4 และชั้น 5 ของตึกคณะสื่อสารมวลชน เป็นที่เรียบร้อยDSC_0682 DSC_0683 DSC_0686 DSC_0687 DSC_0688 DSC_0689 DSC_0690

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ติดตั้ง Access Point ตึกสื่อสาร

Leave a Reply