เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อกับโหนดหลัก Uninet พญาไท เกิดการขัดข้อง ทำให้ศูนย์พนิชพระนคร ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึง ได้ย้ายให้วิ่งออกลิงค์สำรอง ที่ศูนย์เทเวศ จึงทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลงบ้าง  และเมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ได้กลับมาใช้งานได้ปกติ เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มงานเครือข่าย ขอ อภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

diagram-mpls-big

 

ลิงค์ไฟเบอร์ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

Leave a Reply