เนื่องจากระบบ cacti ได้มีการแจ้งว่า ระบบ air fiber down จึงได้ทำการตรวจเช็คที่ห้อง data center ตึกอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 8 พบว่า หัวสาย stp ชำรุดในการเข้าหัวไม่แน่นหนา จึงได้ทำการเข้าหัวใหม่ สามารถใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแล้ว

042

แก้ไขปัญหา ระบบ air fiber down ศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on: