เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 9.20 น. เกิดเหตุหม้อแปลงไฟระเบิดบริเวณศูนย์พระนครเหนือ เป็นเหตุให้ระบบไฟฟ้าของอาคารอำนวยการ อาคารเอนกประสงค์ อาคารอุตสาหการ ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ และส่งผลต่อระบบอุปกรณ์ภายในห้อง data center ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งต่อมาการไฟฟ้าได้ดำเนินการแก้ไข และสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้ในเวลา 18.20 น.

047 048 049 050

ระบบไฟฟ้าศูนย์พระนครเหนือใช้งานได้เป็นปกติแล้ว