วันที่ 5 มิถุนายน 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการปรับปรุงตัวกระจายสัญญาณ wi-fi (Access Points) ณ ห้องสำนักงานกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องจากตัวเก่า มีปัญหาในการรับโหลดจำนวนมากไม่ได้และแบนด์วิดท์น้อย ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เปลียนตัวกระจายสัญญาณ ที่สามารถรองรับโหลดได้เยอะขึ้น   เป็นที่เรียบร้อย

DSC_0704 Screenshot_2013-06-05-15-20-44

ปรับปรุงwi-fi ห้องกองกลาง

Leave a Reply