ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 8 และ Windows 8.1

ขั้นตอนที่ 1. กดที่สัญลักษณ์เครือข่ายบน Taskbar

ขั้นตอนที่ 2. คลิกที่เมนู View Connection Settings

ขั้นตอนที่ 3. เมื่อขึ้นเมนู Network แล้ว ให้กดที่ +  add a VPN Connection เพื่อตั้งค่า Covidvpn

ขั้นตอนที่ 4. ตั้งค่า VPN ให้เข้ากับ covid.rmutp.ac.th ดังภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 5. หลังจากตัังค่า covidvpn เรียบร้อยแล้วจะขึ้นสัญลักษณ์ดังภาพตัวอย่าง ซึ่งเป็นการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย จากนั้นให้กกดปุ่ม Connect

ขั้นตอนที่ 6. เมื่อกดปุ่ม Connect แล้ว Windows จะทำการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่ RMUTP Passport

ขั้นตอนที่ 7. เมื่อใส่ RMUTP Passport เสร็จเรียบร้อยแล้ว สัญลักษณ์ VPN  จะขึ้นว่า Connected เป็นการเชื่อมต่อ covidvpn เรียบร้อย

เข้าสู่การใช้งานเว็บไซต์งานวิจัยเบื้องต้น ผ่าน COVIDVPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 8 และ Windows 8.1