Pulsesecure Download

Pulsesecure  Download

[ขั้นตอนที่ 1] ทำการดาวน์โหลด Pulsesecure ตามระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งาน CentOS/RHEL 64 Bit Installer Ubuntu/Debian 64 Bit Installer MacOS Windows (32bit) Windows (64bit)   [ขั้นตอนที่ 2] วิธีใช้งานโปรแกรม Pulse secure สำหรับลงชื่อเข้าใช้งาน(login) Internet

การใช้งานระบบ SSL VPN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การใช้งานระบบ SSL VPN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้ใช้งานระบบ SSL VPN Access สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นบริการเพื่อเข้าถึงเครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือใช้งานระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Books ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ เป็นต้น โดยใช้ User name และ Password ซึ่งอาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา ได้ลงทะเบียนจาก RMUTP-Passport ( ระบบจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ )     ขั้นตอนใช้งาน SSL VPN สำหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เข้าหน้าเว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร rmutp.ac.th – ที่แถบเมนู เลือกหัวข้อ ระบบสารสนเทศ

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN เพื่อให้รองรับอุปกรณ์โมบาย เช่น ไอโฟน ไอเพด และสามารถใช้เบราเซอร์ FireFox ได้ และมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเครือข่ายภายในจากเน็ตเวิร์คภายนอก มากขึ้น

ระบบ SSL VPN ขัดข้องไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว

ระบบ SSL VPN ขัดข้องไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว

SSL-VPN เนื่องมาจากในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ระบบ RMUTP SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) ได้เกิดขัดข้องทำให้ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวก