วันที่ 6 พฤษภาคม 2558  เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากทางห้องพยาบาล(ศูนย์พระนครเหนือ) เรื่องระบบ network ไม่สามารถใช้งานได้  เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ ซึ่งพบว่าสาย LAN ที่ภายนอกอาคารขาด เนื่องจากหนูกัด  เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปลี่ยนสาย LAN และใส่ท่อ flex พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ  ระบบจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

S__3571723

S__3571722

ซ่อมบำรุงสาย LAN ห้องพยาบาล(ศูนย์พระนครเหนือ)
Tagged on: