สืบเนื่องจากทางคณะคหกรรมศาสตร์จะมีการสร้างตึกใหม่ ทำให้เน็ตเวิร์คทางคณะสถาปัตยกรรม ซึ่งอยู่ติดกันต้องดาวน์ไปด้วยทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการแก้ไขโดยใช้ WiFi Point to Point เป็นตัวรับส่งสัญญาณแทน และในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวไฟ (Access Point) ที่ห้องพักอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม เพื่อความสะดวกในการใช้อุปกรณ์โมบาย และโน็ตบุค แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นที่เรียบร้อย

DSC_0057

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปทำการติดตั้ง Access Point ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์