เมื่อวันที่31 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการกลุ่มงานเครือข่ายได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์โชติเวชว่าตึก 6 ชั้น 4 ห้อง LAB นักเรียนไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ จึงได้ทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการแก้ไขปัญหาจนสามารถใช้งานได้ปกติ

DSCN82129 DSCN82138 DSCN82146 DSCN82162 DSCN82182 DSCN82192 DSCN82202 DSCN82232 DSCN82243 DSCN82253 DSCN82263 DSCN82273 DSCN82283 DSCN82293 DSCN82302

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายศูนย์โชติเวชวันที่31 ตุลาคม 2555