เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแนวสายใยแก้วนำแสง(fiber optic) และได้ทำการย้ายแนวสาย fiber optic ที่อยู่ชั้น 3 อาคาร 90 ปีเป็นแนวสาย fiber optic ชั่วคราวที่ไปยังศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเจ้าหน้าที่ได้ทำการย้ายตู้พักสาย fiber optic เพื่อให้สะดวกแก่การปรับปรุงพื้นที่อาคาร ชั้น 3 ทั้งนี้การย้ายแนว fiber optic และการย้ายตู้พักสาย fiber optic ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทางศูนย์ชุมพรเขตฯ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติ
31 ม.ค. 2555  18.00 น

DSCN5673-300x225 DSCN5674-300x225 DSCN5675-300x225 DSCN5676-300x225 DSCN5677-300x225 DSCN5678-300x225 DSCN5679-300x225 DSCN5680-300x225 DSCN5683-300x225 DSCN5685-225x300 DSCN5686-300x225 DSCN5687-300x225 DSCN5688-300x225 DSCN5689-300x225 DSCN5690-300x225 DSCN5691-300x225 DSCN5692-300x225 DSCN5693-300x225 DSCN5694-300x225 DSCN5695-300x225 DSCN5697-300x225 DSCN5698-300x225 DSCN5699-300x225 DSCN5700-300x225 DSCN5701-300x225 DSCN5702-300x225 DSCN5703-300x225 DSCN5704-300x225 DSCN5705-225x300 DSCN5708-225x300 DSCN5709-300x225 DSCN5710-300x225

ย้ายแนวสายใยแก้วนำแสง(fiber optic)และตู้พักสายใยแก้วนำแสง

Leave a Reply