เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับกองศิลปวัฒนธรรม โดยติดตั้งระบบเครือข่ายแบบมีสายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทุกเครื่อง ทั้งนี้ทางสำนักได้ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายให้ด้วย และทดสอบระบบเครือข่ายพบว่าทั้งหมดสามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย RMUTP NET ได้ตามปกติ

DSCN5756-225x300 DSCN5757-225x300 DSCN5758-225x300 DSCN5759-225x300 DSCN5760-225x300 DSCN5761-225x300 DSCN5762-300x225 DSCN5763-300x225 DSCN5764-225x300

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้กองศิลปวัฒนธรรม(ต่อ)

Leave a Reply