บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบ Video conference.

บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบ Video conference.

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจสามารถขอทดลองใช้งานระบบ Video Conference ได้ที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย 13-14 พฤศจิกายน 2553 นี้

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย 13-14 พฤศจิกายน 2553 นี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องทำการปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเนื่องจากจะต้องทำการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เเละเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายเดิมที่ชำรุด ณ ศูนย์เทเวศร์และโชติเวช ในวันที่ 13-14 พฤษจิกายน 2554 ซึ่งจะมีผลให้บางศูนย์อาจใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้ในช่วงวันเเละเวลาดังกล่าว เตรียมอุปกรณ์เเละสำรวจพื้นที่