เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI ติดตั้งหน้าห้องทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์เทเวศน์ระบบเครือข่ายขัดข้องเนื่องจากอาคาร1 ชั้น 2 มีการปรับปรุงอาคาร ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เดิoสายLANและติดตั้ง POE จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับwifi สามารถใช้งานได้ตามปกติ

DSCN6153-300x225 DSCN6154-300x225 DSCN6155-300x225 DSCN6156-300x225 DSCN6157-225x300 DSCN6158-300x225 DSCN6159-300x225 DSCN6160-300x225 DSCN6161-300x225 DSCN6162-300x225 DSCN6163-300x225 DSCN6164-300x225 DSCN6165-300x225

ซ่อมบำรุงระบบ WIFI หน้าห้องทะเบียนชั้น1 ศูนย์เทเวศน์

Leave a Reply