เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุระบบเครือข่ายสำรองที่เกิดการขัดข้อง ณ ศูนย์ พณิชยการพระนคร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

DSCN5853-225x300 DSCN5854-300x225

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายสำรองศูนย์พณิชยการพระนคร (wifi point to point)

Leave a Reply