เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องเจ้าหน้าที่ภายในห้องสมุด ศูนย์พณิชการพระนคร เพื่อให้สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายของ มทร.พระนครได้และรองรับการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯได้เดินสายตามจุดที่ได้รับมอบหมายไว้จนเสร็จสิ้นทดสอบการใช้งานสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ปกติ และ Test Speed ได้ความเร็วอยู่ในระดับที่ดีมาก

DSCN5844-225x300 DSCN5845-300x225 DSCN5846-300x225 DSCN5848-300x225 DSCN5849-225x300 DSCN5850-225x300 DSCN5851-225x300 DSCN5852-225x300 DSCN5855-300x225 DSCN5856-225x300 DSCN5857-300x225 DSCN5859-225x300 DSCN5861-225x300 DSCN5862-225x300

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้ห้องเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply