เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้เข้าตรวจระบบเครือข่ายหลังจากการปรับปรุงห้อง 2404 (ห้องคอมพิวเตอร์) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ config อุปกรณ์เครือข่าย ตรวจเช็คสายใยแก้ว และได้ทดสอบการใช้ระบบเครือข่ายของห้อง 2404 ซึ่งความเร็วของระบบ internet อยู่ในระดับที่ดี

DSCN5966-300x225 DSCN5967-300x225 DSCN5968-300x225

ตรวจสอบระบบห้องคอมพิวเตอร์ 2404

Leave a Reply