เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงเครือข่าย ห้อง 2310 คณะบริหารธุรรกิจ ซึ่งสายใยแก้วนำแสงชำรุดจึงไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย มทร.พระนครได้ ทางสำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วและทดสอบระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ 22 ก.พ. 2555 16.00น.

แก้ไขระบบเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 2310

Leave a Reply