CIT 2011 & UniNOMS 2011

CIT 2011 & UniNOMS 2011

    มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT 2011) พร้อมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS 2011) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application – WUNCA) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาจีน

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาจีน

เมื่อวันที่ 19/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ณ หอพักนักศึกษาจีน โดยจัดสรรหมายเลข IP Address สำหรับอุปกรณ์ไร้สายเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวัีนที่ 8/11/2553 เวลา 16.30 น. สาเหตุเกิดจาก อุปกรณ์เครือข่ายชำรุดและลิงค์ของการสื่อสารขัดข้องมีผลให้ศูนย์พณิชยการพระนครไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตั้งเต่เวลาดังกล่าว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเเก้ไข update 8/11/2553  16.35 น.  :  เจ้าหน้าที่ศูนย์พณิชยการพระนครเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นและรายงานสู่ส่วนกลาง 8/11/2553  18.00 น.  :  สลับ Link สำรอง(WIFI-Link) ขึ้นมาใช้งานเเทน Link ของการสื่อสาร(CAT-Link) แต่ Link ไม่ up 9/11/2553  7.00 น.  :  ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าตรวจสอบพื้นที่ 9/11/2553  10.30 น.  :  เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายสำรองแทนตัวที่ชำรุด 9/11/2553  16.00

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (UniNet) จะมีการปรับปรุงระบบ เครือข่ายแกนหลัก ในช่วงเวลา 23.30น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ถึง เวลา 01.00น. ของวันที่  7 พฤศจิกายน 2553 อาจจะทำให้มีผลกระทบการใช้งานเครือข่ายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ NOC UniNet ส่งผลให้ทุกศูนย์ไม่สามารถเข้าใช้งาน internet ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว NOC RMUTP

บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบ Video conference.

บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบ Video conference.

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจสามารถขอทดลองใช้งานระบบ Video Conference ได้ที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย 13-14 พฤศจิกายน 2553 นี้

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย 13-14 พฤศจิกายน 2553 นี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องทำการปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเนื่องจากจะต้องทำการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เเละเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายเดิมที่ชำรุด ณ ศูนย์เทเวศร์และโชติเวช ในวันที่ 13-14 พฤษจิกายน 2554 ซึ่งจะมีผลให้บางศูนย์อาจใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้ในช่วงวันเเละเวลาดังกล่าว เตรียมอุปกรณ์เเละสำรวจพื้นที่

Web-Server ขัดข้อง

Web-Server ขัดข้อง

เมื่อเวลาประมาณ 0.00 น. ของวันที่ 18 / 10  /2010 เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ให้บริการ web-server เกิดขัดข้อง มีผลให้เว็บไซต์ของคณะ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่ายๆได้เข้าตรวจสอบและทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว  ขณะนี้ (เวลาประมาณ 8.50 น. ) สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ปัญหาการใช้งานระบบ WIFI 10-11 ตุลาคม 2553

ปัญหาการใช้งานระบบ WIFI 10-11 ตุลาคม 2553

เนื่องจาก Service Radius ขัดข้องจึงทำให้ ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปัญหาในการตรวจสอบ Username และ Password จากฐานข้อมูล RMUTP Passport ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ผ่าน Wireless ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2553 ขณะนี้สามารถแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว จึงกลับมาใช้งานได้ปกติ

งาน ปรับปรุงห้อง NOC Room

งาน ปรับปรุงห้อง NOC Room

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ, เน็ทเวิร์คล่ม หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆดังต่อไปนี้ ระบบไฟฟ้าภายในห้อง NOC Room ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายภายในห้อง ระบบมอนิเตอร์ เพิ่มจุดปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแบบรวมศูนย์

Page 60 of 61« First...102030...5758596061