ซ่อมเครื่อง Printer Canon IP4500 ณ ห้องศูนย์กลางปฏิบัติการเครือข่าย 30/11/2553

ซ่อมเครื่อง Printer Canon IP4500 ณ ห้องศูนย์กลางปฏิบัติการเครือข่าย 30/11/2553

ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่อมเครื่อง Printer Canon IP4500 (อาการเสีย-ปรินท์ไม่ออก)

เปลี่ยนอุปกรณ์ switchโหนดย่อย สำนักงานอธิการบดี 29/11/2553

เปลี่ยนอุปกรณ์ switchโหนดย่อย สำนักงานอธิการบดี 29/11/2553

เมื่อวันที่ 29/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทบบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Switch SMC 8 port ที่เสีย

ติดตั้งระบบควบคุมห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดตั้งระบบควบคุมห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 26/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศไปทำการติดตั้งระบบควบคุมห้อง Self – ลงเครื่อง Server 1 เครื่อง – ลงเครื่อง Client 87 เครื่อง

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช

วันที่ 23/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช ก่อนเปิดให้บริการ

งานปรับปรุงห้อง Server ศูนย์เทเวศร์ 23/11/2553

งานปรับปรุงห้อง Server ศูนย์เทเวศร์ 23/11/2553

เพิ่มตู้ Rack 1 ตู้เพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ server ชนิด tower จำนวน 6 เครื่อง –  เดินสายไฟเบอร์ใหม่ 1 จุด –  ติดตั้งและคอนฟิก Switch L2 24 port

CIT 2011 & UniNOMS 2011

CIT 2011 & UniNOMS 2011

    มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT 2011) พร้อมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS 2011) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application – WUNCA) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาจีน

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาจีน

เมื่อวันที่ 19/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ณ หอพักนักศึกษาจีน โดยจัดสรรหมายเลข IP Address สำหรับอุปกรณ์ไร้สายเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

Page 60 of 62« First...102030...5859606162