เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเสา wifi และได้นำไปเพิ่มความมั่นคงโดยการเปลี่ยนฐานเสาให้แข็งแรงและรับน้ำหนักได้มากขึ้นเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอีกหลายๆชิ้นเพื่อเป็นระบบเครือข่ายสำรองในอนาคต

DSCN4760-300x225 DSCN4761-300x225 DSCN4764-300x225 DSCN4766-300x225 DSCN4767-300x225 DSCN4768-300x225 DSCN4769-300x225 DSCN4770-300x225 DSCN4771-300x225 DSCN4772-300x225 DSCN4773-300x225 DSCN4774-300x225 DSCN4775-300x225 DSCN4776-300x225 DSCN4777-300x225 DSCN4778-300x225 DSCN4779-300x225 DSCN4782-300x225 DSCN4783-300x225 DSCN4784-300x225

เพิ่มความมั่นคงเปลี่ยนฐานเสา wifi

Leave a Reply