เมื่อวันที่  6 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้จัดส่งเ้จ้าหน้าที่ไปสำรวจระบบเครือข่ายของงานทะเบียน เพื่อรองรับการย้าย serverและการใช้งานของห้องสำนักงานทะเบียนชั้น 4 ที่ปรับปรุงห้องเสร็จแล้ว

DSCN4748-300x225 DSCN4749-300x225 DSCN4750-300x225 DSCN4751-300x225 DSCN4752-300x225 DSCN4756-225x300 DSCN4759-225x300

ตรวจสอบระบบเครือข่ายระบบทะเบียน

Leave a Reply