เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง WIFI Point To Point (เทเวศน์-พระนครเหนือ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมทร.พระนคร และเป็นลิ้งสำรองในกรณีเมนลิ้งเกิดขัดข้อง

DSCN4729-225x300 DSCN4730-300x225 DSCN4732-300x225 DSCN4736-300x225 DSCN4737-300x225 DSCN4738-300x225 DSCN4739-300x225 DSCN4740-300x225 DSCN4741-300x225 DSCN4742-300x225 DSCN4743-300x225 DSCN4744-300x225 DSCN4745-300x225 DSCN4746-300x225

สำรวจพื้นที่ติดตั้งWIFI Point To Point

Leave a Reply