เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2555 สำนักวิทยริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงระบบเครืิอข่าย ณ ห้องพัสดุ ห้องการเงิน และห้องใกล้เคียง คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ทางเจ้าหน้าที่สำหนักวิทยบริการฯได้จัดเส้นทางระบบเครือข่ายใหม่และกำหนด vlan ใหม่ให้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ 4 มค 2555 14.00 น.

DSCN4708-300x225 DSCN4709-300x225 DSCN4710-300x225 DSCN4711-300x225 DSCN4713-300x225 DSCN4714-300x225 DSCN4715-300x225

แก้ไขระบบเครือข่าย ห้องพัสดุ ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply