เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่แก้ไขและติดตั้ง wifi 2 จุด บริเวณใต้อาคารพร้อมมงคลซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ 9 ม.ค. 2555  15.30 น.

DSCN4920-300x225 DSCN4921-300x225 DSCN4922-300x225 DSCN4923-300x225 DSCN4924-300x225 DSCN4925-300x225

ติดตั้ง wifi ชั้น1อาคารพร้อมมงคล

Leave a Reply