เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 สำนักวิืทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้รับแจ้งว่าระบบเครือข่ายชั้น4-5 อาคาร 90 ปีขัดข้องจึงได้ตรวจสอบและส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ใช้ระบบเครือข่ายสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อาจช้ากว่าและไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บภายนอกได้บางเว็บจนกว่าจะปรับปรุงลิ้งสื่อสารหลักเสร็จแต่เว็บภายในมหาลัยและระบบงานภายในทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามปกติ สาเหตุที่ทำให้ระบบเครือข่ายขัดข้องคือเนื่อจากจุดที่สายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ขาดชั้น 3 เป็นพื้นที่กำลังก่อสร้างจึงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและรื้อถอนต่างๆ

DSCN4902-300x225 DSCN4903-300x225 DSCN4904-300x225 DSCN4905-300x225 DSCN4906-300x225 DSCN4907-300x225 DSCN4909-300x225 DSCN4910-225x300 DSCN4911-300x225 DSCN4913-300x225 DSCN4914-300x225 DSCN4917-225x300 DSCN4918-300x225


แก้ไขระบบเครือข่ายชั้น 4-5 อาคาร 90 ปี

Leave a Reply