วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้การใช้เครื่องตรวจวัด 3 อุปกรณ์คือ

  • เครื่องตรวจวัดใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสารใยแก้วนำแสงด้วยเทคนิค OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)
  • เครื่องพาวเวอร์มิเตอร์สำหรับใยแก้วนำแสง
  • เครื่องตรวจสัญญาณWIFI

84635 84636 84637 84638 84639

84717 84718 84719 รูปภาพ 9-9-58 14 11 23

แลกเปลี่ยนความรู้การใช้เครื่องตรวจวัดใยแก้วนำแสงและตรวจสัญญาณWIFI ณ ศูนย์เทเวศร์